12 – Använder du tiden vettigt? Planering del två

I förra avsnittet gick vi igenom mitt sätt att planera för en effektiv vecka. Men en fråga återstår. Många tycker att tiden inte räcker till. Och om det är så hjälper ju inte ens de vackraste intetioner. Well. En sak har alla gemensamt: 168 timmar har vi att hantera under veckan. Varken mer eller mindre. Så, om du känner att du inte har tid och undrar hur alla andra gör för att få tiden att räcka kan du analysera din tidsanvändning och bli mer rationell på kuppen. Här får du en enkel modell.

Länkar

Boken Studieteknik – så lyckas du med dina studier

Musiken kommer från Bensound.

10 – Skaffa en study buddy

I det här avsnittet tar vi utgångspunkt i begreppet self-efficacy, formulerat av Bandura. Self-efficacy kan översättas ungefärligt med “självuppfattad kompetens.” Det är känt sedan länge att det råder ett tydligt samband mellan self-efficacy och studieprestationer. Upplever man sig själv som kompetent presterar man helt enkelt också bättre.

Men hur stärker man då denna självuppfattade kompetens? Ett pålitligt sätt är att ha ett socialt stöd som ger uppmuntran. Och här kommer dagens tema in. Det visar sig nämligen att det spelar roll vem det är som ger det sociala stödet. Uppmuntran från föräldrar och från lärare ger nämligen avsevärt mycket lägre effekt jämfört med stöd från studiekamrater. Detta kan du använda som en strategi för att boosta dina studier. Gör så här:

  1. Skaffa en study buddy. En studiekamrat där ni kommer överens om att stödja varandra på ett systematiskt och regelmässigt sätt. Bestäm en tidsperiod, exempelvis två veckor till att börja med, för att se om det ger någon effekt.
  2. Bestäm hur ni skall stötta varandra. Det bör vara flera gånger i veckan, men samtidigt inte ta kraft från annat. Det får inte bli för jobbigt helt enkelt. Det här är mina förslag till stöttande insatser:
    • Bestäm att ha kontakt två eller tre gånger per vecka för att stämma av hur det går. Var fokuserade på att ge varandra positiv och stödjande feedback. Om kamraten har en svacka måste du peppa. Telefon är bättre än mail eller chat.
    • Sätt er ner tillsammans efter varje föreläsning och räta ut frågetecken kring innehållet och jämför varandras anteckningar.
    • De sista dagarna innan en tenta, sätt er ner tillsammans och räta ut eventuella frågetecken. Berätta här också varför du tror att din study buddy kommer klara tentan. Det är viktigt med känslan av att någon tror på en för att bygga en upplevelse av kompetens!

Efter tentan, eller den period ni har kommit överens om, är det bra om ni utvärderar. Gav det här nånting? Om så – fortsätt. Om det inte gav så mycket – undersök om ni kan göra på ett annat sätt, under förutsättning att ni trivs tillsammans och tror att det kan ha ett värde för er förstås.

Vilka stöttande insatser bestämde ni er för? Hur fungerade det? Maila mig på hakan [kanelbulle] studieteknikpodden.se och berätta. Jag är nyfiken att höra ifrån er!

Länkar